Ruter

Svømning starter i heat af 20 pers. 4 svømmere pr. bane. Bassinet er 25 m. Der vil være "tællere" ved bassinkanten, der fortæller dig, at du skal op ved næste bassin ende.

Cykelruten er 25 km. Den er let kuperet og består hovedsalig af højresving. Efter 12,5 km vil der være vanddepot.
Ruten er markeret med pile i højre side ca. 50-70 meter før sving. Der vil være flagposter på udvalgte steder.
Der kører servicevogn rundt på hele ruten - så har du defekt, kan de sikkert hjælpe dig. Kan det ikke ordnes på stedet, tager servicevognen dig med tilbage til stævneområdet.

Løberuten er 4,3 km. Den starter på græs og forsætter ned i byen på fortove og asfalt. Efter ca. 2,5 km vil der være vanddepot.
Efter ca. 3 km drejes der ind i plantagen, som byder på skov- og grusveje.

For begge ruter gælder det, at færdselsloven overholdes!!! Den øvrige trafik holdes IKKE tilbage - så pas på dig selv.

BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK

Cykelruten ud/hjem og løberuten hjem, krydser jernbanen! Nogle af jer vil blive "fanget" af bommene.
Det er direkte diskvalifikation at forcere bommene når de er nede - eller på vej ned!!!

Følg altid anvisningerne fra officials.

Cykelrute
Cykelrute
Løberute
Løberute
Skiftezone
Skiftezone