Generel information

Deltagelse i Give Triathlon sker på eget ansvar, både hvad angår person og materiel.

Triathlon Give er et motionsløb. Der er ikke præmier for hurtigste mand/kvinde. Vi ligger vægt på motion og fællesskab.
Der er plads til de seriøse udøvere, der skal have formen pudset af og der er plads til motionisten der "bare" vil have en god og hyggelig dag.
Deltagere er forpligtet til, at udvise god sportslig opførsel.

Svømning
Der må svømmes med våddragt. Det er ikke tilladt at bruge håndplader eller svømmefødder. Der udleveres farvet badehætte og denne afleveres igen når du er oppe af vandet.

Cykling
Der er ingen 10 meter regel, men hold afstand, så vi undgår farlige situationer. Der køres på ikke- afspærrede veje, så færdselsloven skal overholdes.
Cykelhjelm skal være på hovedet og spændt fast INDEN skiftezonen forlades. Cykelhjelm må ikke tages af eller spændes løs, INDEN man igen befinder sig i skiftezonen.
Dismount linjen vil være ca. 30 meter før skiftezonen. Ved denne linje er der på- og afstigning af cykel. Hjelmen beholder man på!

Løb
Startnummer skal placeres på maven.

Skiftezonen er et centralt element, så her gælder faste regler:
Ind/ud altid af de angivne veje.
Tøj og udstyr skal ligge i din kasse.
Ved stafet skiftes der inde i zonen på jeres plads.
Du kan placere din cykel og kasse 45 min. før din starttid. Tag ikke unødig ophold i skiftezonen efter du er kommet i mål.

Tidtagning registreres ved ind/ud af skiftezonen. Resultater vil være tilgængelige på en hjemmeside - lige efter stævnet. 

BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK

Cykelruten ud/hjem og løberuten hjem, krydser jernbanen! Nogle af jer vil blive "fanget" af bommene.
Det er direkte diskvalifikation at forcere bommene når de er nede - eller på vej ned!!!

Følg altid anvisningerne fra officials!!!